DESPRE PROIECT
Suntem pescari de răpitori, spinning-ari, manivelişti sau cum vrei să ne spui. Pescuim din pasiune şi nu e importantă cantitatea ci calitatea. 100 de ştiuci luate la momeală vie nu se compară cu una la artificială. În asta constă măiestria ta, să dai viaţă bucăţii ăleia de tablă, plastic sau lemn, să o faci să pară vie, rănită, să păcăleşti răpitprul. Peştele răpitor este un partener, nu o victimă. Nu mai pescuim de foame, ci doar pentru recreere, pentru relaxare. Ai prins ideea?
Copyright A.N.T.R.E.C. TULCEA
Conţinutul acestui material nu reptrezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Regulament de desfăşurare a concursului de pescuit sportiv
CUPA DELTEI LA ŞTIUCĂ

Art.1 - Concursul se va desfăşura în spiritul respectului desăvârşit pentru natură şi faţă de participanţi.
Se punctează doar specia ştiucă (esox lucius), având dimensiunea minimă de 40 cm.

Reguli generale
Art.2 - Concursurile se vor desfăşura cu echipaje formate din 2 persoane, din barcă cu rame puse la dispoziţie de organizatori. Concurenţii se vor dota singuri cu ancoră.

Art.3 - Este permisă doar folosirea momelilor artificiale – voblere, năluci suple, momeli metalice etc. Nu sunt permise momelile de tip "muscă artificială" libere, pe saltatoare sau în montaj buldo.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU DESCALIFICARE.

Art.4 - În timpul manşei, concurenţii nu pot pescui la mai puţin de 50 de metri distanţă unul de celalalt. Distanţa de deplasare pe lângă un concurent nu este limitată – pentru cazurile în care nu este suficient loc, - se efectuează numai cu acceptul concurentului pe lângă care se trece şi numai prin locul indicat de acesta. În cazul în care pista o permite, distanţa minimă de deplasare este de 30 de metri. Este interzisă apropierea la mai puţin de 20 de metri de limita de sector.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT DUPĂ O ATENŢIONARE PREALABILĂ.

Art.5 - Ieşirea unui concurent pe mal în timpul manşei se poate face doar în caz de forţă majoră (pierderea ancorei, deteriorarea bărcii sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice) şi numai în prezenţa sau cu acordul arbitrului, cu excepţia cazurilor extreme. Arbitrul poate acorda permisiunea de ieşire pe mal a concurentului în cazurile prevăzute de regulament şi de la distanţă, nefiind obligat să se deplaseze lângă acesta.
Sanctţuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.6 - Nu este permis sub nicio formă pescuitul de pe mal.
Sancţiuni: ÎNĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU DESCALIFICARE.

Art.7 - Nu este permis accesul sau pescuitul în afara sectorului de concurs. În cazul în care un concurent este surprins pescuind în afara sectorului său, acesta va primi avertisment, iar peştii aflaţi în acel moment în posesia concurentului vor fi eliberaţi imediat de către arbitrii, fără a fi punctaţi.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.8 - Un concurent nu poate pescui decât cu o singură lansetă, în orice moment al concursului, dar poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.). Lansetele de rezervă pot fi ţinute montate la îndemană, dar cu năluca fixată de lansetă.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.9 - Nu este permis pescuitul la trenă.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.10 - Nu este permisă folosirea simultană pe acelaşi forfac a două sau a mai multor năluci.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.11 - Folosirea minciogului sau a gripului este permisa doar concurenţilor.
Sancţiuni: LA ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ ATÂT CONCURENTUL CÂT ŞI CEL CARE L-A AJUTAT FOLOSIND MINCIOGUL SAU GRIPUL. SANCŢIUNEA ESTE VALABILĂ ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE CEL CARE SE IMPLICĂ ESTE UN ARBITRU.

Art.12 - Nu este permisă nădirea.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.13 - Concurenţii nu pot primi sau schimba între ei nici un fel de echipament de pescuit în timpul desfăşurării manşei.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.14 - Concurenţii vor aştepta semnalul de start al manşei în zona în care vor fi lăsaţi de navele de tractare pe sectorul tras la sorţi într-un perimetru stabilit de organizatori. Deplasare către locul de start sa va face numai tractat de navele organizatorilor şi eliberaţi pe sectorul de concurs.
Pentru concurenţii întârziaţi, deplasarea către locul de start sau sectorul de concurs se va face numai cu acceptul arbitrilor.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.15 - La semnalul de încheiere a manşei, concurenţii trebuie să înceteze pescuitul.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.16 - Deplasarea de la un loc de pescuit la altul, în timpul concursului, se va face obligatoriu cu ancora în barcă sau în mână, deasupra luciului de apă.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.17 - Scăldatul pe sectoarele de concurs este interzis pe întreaga durată a competiţiei.
Sanctiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.18 - Accesul pe sectoarele de concurs, în afara manşelor, este permis numai cu un motiv întemeiat şi numai cu acordul şi sub supravegherea unui arbitru.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.19 - Este interzisă reţinerea şi sacrificarea capturilor ce nu fac parte din specia ţintă a concursului.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU DESCALIFICAREA.

Art.20 - Se introduc numere de concurs pentru fiecare echipă participantă, care se vor păstra tot timpul desfăşurării concursului. Numărul va trebui să fie expus la vedere (barcă şi ecuson).
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art 21 - În cazul cumulului de avertismente:
- la 2 avertismente în cadrul aceleiaşi manşe concurentul va fi descalificat din etapa respectivă şi depunctat
- la 2 descalificări pe durata turneului concurentul va fi exclus din competiţie.

Codul de conduită
SPORTIVII
Art.22 - Sportivii sunt obligaţi să se prezinte la premieri în ţinută decentă.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art.23 - Obscenitate audibilă
Sportivii nu au voie să folosească, pe durata întregului concurs, obscenităţi audibile în incinta locului de desfăşurare a şedinţelor tehnice, premierilor sau pe suprafaţa de competiţie (locuri de cazare-campare, de servit masa, de desfăşurare a competiţiei – luciul de apă) sub formă de atac la persoană.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT. În contextul acestei prevederi, obscenitatea audibilă este definită ca utilizare a cuvintelor cunoscute în mod obişnuit a fi obscene sau jignitoare şi pronunţare clară şi suficient de tare a acestora pentru a fi auzite de cei din jurul său.

Art.24 - Comportare nesportivă
Concurenţii trebuie să aibă o conduită sportivă şi să dea dovadă de respectul cuvenit autorităţii oficialilor şi fair-play faţă de ceilalţi concurenţi, arbitri, spectatori sau alte persoane.
Sancţiuni: ÎNCĂLCAREA ACESTUI ARTICOL SE SANCŢIONEAZĂ CU AVERTISMENT.

Art 25 - Fiecare concurent este obligat să aibă asupra sa (în barcă) o vestă de salvare proprie.
Se recomandă ca fiecare sportiv să utilizeze în permanenţă vesta de salvare proprie.
În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viaţa sportivilor (furtună, vânt foarte puternic, descărcări electrice), directorul de concurs este obligat să întrerupă desfăşurarea manşei.
În caz de vreme nefavorabilă (vânt moderat sau puternic), directorul de concurs poate impune purtarea obligatorie a vestei de salvare.

ARBITRII
SE SUPUN ACELUIAŞI COD DE CONDUITĂ CA ŞI CONCURENŢII.
ÎN CAZURI SPECIALE, NEPREVĂZUTE ÎN REGULAMENT, DECIZIA APARŢINE ORGANIZATORILOR.

Art.26 - CÂNTĂRIREA ŞI PĂSTRAREA PEŞTILOR:
Peştii morţi nu se punctează.
1. cântărirea se va face obligatoriu cu acelaşi model de cântar mecanic şi pe trepied şi cu acelaşi tip de saltea/sac de cântărire pentru toate echipele şi pentru toate manşele;
2. cântăririle se fac obligatoriu după fiecare manşă la mal la refugiul turistic
3. cântăririle se fac obligatoriu în prezenţa concurentului şi a doi arbitri; fără semnătura unuia dintre aceştia (numele în clar şi semnătura) pe foaia de arbitraj, cântărirea nu este validată; Pot exista observatori din partea echipelor la cântărire, care au drept de contestaţie. Participanţii pot asista la cântărire. Fişa se semnează după fiecare peşte cântărit de către arbitrii şi de către concurent
4. modelul fişei de arbitraj este unic pentru toate manşele;
5. fişa de arbitraj este formată din 3 copii identice: una destinată arbitrajului oficial, una echipei şi una organizatorului;
6. pe fişa de arbitraj vor fi înscrise numai capturile punctate;
7. fişele de arbitraj vor fi strânse de Arbitrul şef pentru centralizarea rezultatelor;
8. pe spatele foii de arbitraj va fi o rubrică pentru sancţiunile primite de echipă;
9. indicarea greutăţii pe cântar trebuie să fie vizibilă pentru toţi cei care semnează pe foaia de arbitraj cât şi pentru observatori;
10. peştii capturaţi vor fi păstraţi de către concurenţi în saci ecologici
11. după cântărire peştii vor fi obligatoriu eliberaţi
12. orice contestaţie legată de cântărirea unui peşte se poate face numai înainte de eliberarea peştelui respectiv; după eliberarea acestuia contestaţiile nu mai sunt luate în considerare;

PUNCTAJ ŞI CLASAMENT
Clasamentul pe manşă se va face în funcţie de numărul de piese capturate şi greutatea totală a acestora, în manşa respectivă. Clasamentul final se va face prin cumularea punctelor obţinute de fiecare concurent in fiecare manşă.
Premiul de excelenţă se va acorda participantului care a prins cea mai grea captură din specia ŞTIUCĂ.
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin fondul European pentru Dezvoltare Regională
Niciodată, un alt loc nu te va bulversa, aşa cum o va face Delta Dunării, până într-acolo încât nu-ţi va mai fi uşor să pescuieşti în lacuri, fie ela chiar locuite de monştrii.

Delta este o imensitate şi fragilă şi puternică, în acelaşi timp. Spiritul aventurii se contopeşte cu adierile subtile ale vântului de baltă, într-un univers acvatic, care ascunde mii de secrete.

Cel care pătrunde şi pescuieşte în această lume se regăseşte într-un cadru deosebit: armonie cu natura, un loc unde se pot îndeplini şi cele mai năstruşnice visuri de pescar, o formă de sălbăticie unică, unde te laşi vrăjit ti după zi, până când, chiar cel venit să prindă peşte este el însuşi copleşit de splendorile unei lumi atât de fascinante.
<