DESPRE PROIECT
Suntem pescari de răpitori, spinning-ari, manivelişti sau cum vrei să ne spui. Pescuim din pasiune şi nu e importantă cantitatea ci calitatea. 100 de ştiuci luate la momeală vie nu se compară cu una la artificială. În asta constă măiestria ta, să dai viaţă bucăţii ăleia de tablă, plastic sau lemn, să o faci să pară vie, rănită, să păcăleşti răpitprul. Peştele răpitor este un partener, nu o victimă. Nu mai pescuim de foame, ci doar pentru recreere, pentru relaxare. Ai prins ideea?
Copyright A.N.T.R.E.C. TULCEA
Conţinutul acestui material nu reptrezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
REGULI DE VIZITARE A DELTEI DUNĂRII

Valoarea universală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA” (MAB) lansat de UNESCO. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă - Convenţia RAMSAR. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic aplicat în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reînnoită în 2005 şi 2010). Includerea RBDD împreună cu Rezervaţia Biosferei Dunărea din Ucraina în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei transfrontaliere, România – Ucraina 1999.

O zonă atât de deosebită, atât de complexă ca biodiversitate trebuie protejată.

Aşadar, iată pentru ce putem primi amendă când vizităm Delta Dunării:
Dacă nu aţi achitat o taxă de intrare în scop turistic în Delta Dunării, stabilită conform ORDINULUI Nr. 610 din 19 mai 2009. Plata taxei se poate face la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00, precum şi la Centrele de Informare ARBDD. Tariful de intrare nu se aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989.

Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, permisul de acces în rezervaţie pentru turişti este de: 5 lei/persoană/zi; 15 lei/persoană/săptămână; 30 lei/persoană/an. Contravaloarea permiselor mai poate fi achitată atât prin mandat poştal, cât şi prin virament bancar, în contul instituţiei noastre nr. R085TREZ6415032xxx000263, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal: 3722040, specificând la explicaţii: Tarif acces pentru persoane. Pe durata vizitei în perimetrul ARBDD turistul trebuie să prezinte dovadă plăţii către organele de control.

Dacă aţi venit cu nave sau ambarcaţiuni în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării trebuie să respectaţi ORDINUL 111/2007 Reguli privind accesul şi circulaţia pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul ARBDD, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în baza permisului de acces pentru nave şi ambarcaţiuni. Obţinerea permisului este condiţionat de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcaţiune/an, respectiv 20,00 lei/ambarcaţiune/sejur. Încasarea tarifului pentru accesul cu nave şi ambarcaţiuni se face la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00.Dacă intraţi cu autovehiculul în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi nu aveţi un permis de acces pentru autovehicule, ce este condiţionat de plata unui tarif în valoare de 100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi. Permisul se obţine de la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, de Luni - Joi: 08.00 - 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00.Dacă vizitaţi Delta abătându-vă de la traseele aprobate, care exclud accesul turiştilor în zonele cu regim de protecţie integrală. Se recomandă folosirea pe traseele aprobate a ghizi-lor cu pregătire specială pentru RBDD. De asemenea, pentru transportul grupurilor de turişti, recomandăm folosirea navelor de mică capacitate cu propulsie electrică. Accesul în afara traseelor principale este permis numai cu bărci la rame.

Dacă veţi campa altundeva decât în zonele aprobate în acest scop.

Dacă aruncaţi unde vă este la îndemână ambalajele de plastic, hârtie, metal sau sticlă care au conţinut sau propriile alimente. Aceste trebuiesc adunate şi scoase din Rezervaţie.

Dacă intraţi în coloniile de păsări, dacă veţi conturba cuiburile solitare şi puii. Vă recomandăm folosirea turnurilor de observare a păsărilor.

Dacă veţi tăia copaci şi veti culege plante de orice fel. (Un nufăr alb “costă” 600 de LEI amendă)

Dacă veţi practica pescuitul recreativ/sportiv fără permis de pescuit recreativ/sportiv emis şi eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Dacă organizaţi partide de vânătoare fără aprobarea unei asociaţii de vânătoare legal constituite, în fondurile de vânătoare autorizate de ARBDD.
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin fondul European pentru Dezvoltare Regională
De ce este Delta Dunării atât de deosebită? Pentru că: e cel mai nou pământ din Europa (creşte cu 40 m de pământ în fiecare an); • e a două deltă că mărime din Europa (cea a Volgăi deţine primul loc) şi ocupă locul 23 în lume; • e a treia că importanţă ecologică din cele 300 de rezervaţii naturale din lume, după Insulele Galapagos şi Marea Barieră de Corali; • e o zonă foarte productivă, generând o diversitate de resurse biologice; • e una dintre cele mai mari şi compacte zone de stuf din lume (240.000 ha); • e locul cu cea mai bogată faună ornitolo-gică din lume (aproximativ 325 specii); • e o combinaţie de ecosisteme şi ecotonuri naturale şi artificiale, cum sunt apă potabilă, apă de mare, ecotonuri terestre, apă curgătoare şi stătătoare, mlaştine, zone uşor inundate, diguri, terenuri de regenerare pentru agricultură, piscicultură, păduri; în Delta Dunării se află insule de păduri vechi cu vegetaţie subtropicală rară pentru aceste zone ale lumii, la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord; • e cea mai importantă zonă umedă din sud-estul Europei, cu rol însemnat în reciclarea apei în regiune şi în lume; • e o zonă cu o mare biodiversitate - o multitudine de insecte, păsări şi peşti - şi un loc de întâlnire al păsărilor călătoare; • este locul în care se găsesc specii de păsări foarte rare şi pe cale de dispariţie.